Tuesday, October 11, 2022

हसे

 या जगाचे ' असे ', त्या जगाचे 'तसे'

पण माझे मला आवरेना हसे


संचिताचा सुरू बघ जुना डाव हा

पाहिले मी तुला, लागलेना पिसे


आज प्रेमासही लागती साधने

कापले काल अंतर 'अंतरा'ने कसे


जिंकला आज मी सर्व एकांत हा

हारली बघ तुझी तू किती माणसे


तू मला, मी तुला द्यायची सावली

ना रेखायचे सावल्यांचे ठसे


श्वास नव्हतेच ते जन्म होता नवा

या नव्याला मरण बघ नवेही नसे 


कमलेश कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...