Tuesday, September 05, 2023

आता नेमकं

 

आता नेमकं सांगता येत नाही की

या खुणा ज्या मी इतक्या आजिजीने लक्षात ठेवत चाललो आहे त्या

पुन्हा इथे येण्यासाठी की पुन्हा ‘इथे’ न येण्यासाठी..

 

आता नेमकं म्हणता येत नाही की

या फोफावणाऱ्या पसाऱ्यात

माझ्या एकांताची पांगोपांग होते आहे की तो एकवटतो आहे..

 

आता नेमकं साधता येत नाही

एकाच वेळी तिचं आणि माझंही भलं

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...