Wednesday, January 31, 2024

 स्वतःच्याच प्रेमात पडतं आकाश

जेव्हा ते पाहतं स्वतःलाच नदीच्या आरसपानी डोहात..

अन नदीलाही होते खुशी..

तरीही म्हणतेच ती लाडिकपणे,

“बाबा रे तूच पाडतोस न पाऊस?”

तेही कुजबुजत सांगतं तिला

“तू आहेस म्हणूनच मला मी पाहू शकतो. अन मी आहे म्हणूनच मी बरसू शकतो.

 

-कमलेश कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...