Monday, July 04, 2011

पुन्हा केव्हातरी !

काळजाच्या ठोक्यावर चालणारे

घड्याळ म्हणते;

मलाही काही मर्यादा आहेत.


स्पेशल इफेक्ट देऊन

झपझप उलटणारी कॅलेंडरची पाने म्हणतात;

काळजी नको, आम्ही आहोतच.

तुम्ही असला नसलात तरी


माझी शून्यात गेलेली

आरशातली नजर म्हणते;

जाऊ देत ... पुन्हा केव्हातरी !

पुन्हा जन्म मिळतोच म्हणे

2 comments:

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...