Sunday, May 09, 2010

तीच लग्न ठरल्याचे कळले तेव्हा ...

तीच लग्न ठरल्याचे कळले तेव्हा .....

झाला होता मोठ्ठा भूकंप
माझ्या छातीत ...
जमीन दुभंगली आणि कोसळत गेलं
आम्ही बांधलेल एक एक स्वप्न

भीती वाटली थांबायची आणि
सैरावैरा पलायाची देखिल ...
तरीसुद्धा धावलोच भान हरखून
तिच्या छिन्न विछिन्न आठवणीतुन ...

तीच लग्न ठरल्याचे कळले तेव्हा .....

डोळे पाण्यात होते काही दिवस
श्वास लटकत होते अधांतरी
मी फ़कत गेलो स्वत:ला नसत्या गोष्टीत
उभारी धरण्यासाठी ...
पण कळ यायचीच ...
मग माझ्या मलाच करीत राहिलो यातना
दाह कमी करण्यासाठी ...

तीच लग्न ठरल्याचे कळले तेव्हा .....

मी हाय खाऊन केली तुलना तिच्या
भावी नवर्र्याशी
सेटल असेल , पैसेवाला, कारवाला, हुशार इत्यादि ...
तरीसुद्धा जीव कासाविस व्हायचा तो झालाच
मग मी
मोबाईल , चश्मा , बैगचा चक्काचूर केला
पत्र , कविता , आठवनिंचा धुर केला

तीच लग्न ठरल्याचे कळले तेव्हा .....

मी देवा पुढे जोडले हात
म्हंटले " देवा स्वर्गामधे नको बांधुस लग्नाची गाठ
हौस असेल तशी तर दुःखही तूच भोग
कुणालाच लाऊ नकोस प्रेमाबिमाचा रोग "
जाता जाता शेवटी मी म्हंटले देवाला
"मला राहू देत दू:खी पण सुखी ठेव तिला "

तीच लग्न ठरल्याचे कळले तेव्हा .....

: कमलेश

8 comments:

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...