Tuesday, May 25, 2010

दुष्काळ

तू त्या काठी
अन मी या ...


मधे सो काँल्ड
परंपरेची नदी तशीच
दुथडी भरून वाहताना ...


आपण कुठल्याशा
फ़ुटकळ आशेवर
एक होण्याचं
स्वप्नं बघतो... वाटं बघतो ...


मग स्व कष्टानं पुल बांधतो.
अन एकत्र येतो ;
तोच नदीत दुष्काळ पडतो।


:कमलेश कुलकर्णी

5 comments:

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...