Tuesday, May 18, 2010

भरारी

भरारी घ्यायचीच असेल पंखांनी
तर खुशाल घ्यावी आकाशभर
पंख कापले जाण्याचे भय बाळगू नये
भय़ाला शापच असतो कोसण्याचा.
एरव्ही आपल्यापुरतं आकाश
कुठेही बांधता येतं.
म्हणुनच भरारी घ्यावी खुशाल पंखांनी
आणि बांधत रहावं आकाश
जमेल तेवढं ....
जखम पंखांना होते आकाशाला नाही।


: कमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...