Monday, May 17, 2010

खस्ता


एक चिमुकली इवली इवली
बघता वयात आली
पानांमधूनी थरारणारी
जणू कळी ती दवारलेली

काल कालची अल्लड पोर
आज कुठोनी आले भान
भान तिचे ते पाहून बाकी
भवतालीचे पिकले पान

रोज कशी मग कुणास ठाऊक
मुठीत घेऊन येते तारा
घट्ट ऊराशी सलगी करूनी
ता-याला देते एक निवारा

आभाळाला म्हणते अंगण अन
पाण्याला म्हणते रस्ता
तुझ्यासमोरी पडून बाई
आयुष्याच्या नसत्या खस्ता
कमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...