Tuesday, May 11, 2010

अजगर

तिच्या मनाच्या

पहिल्या खोलीत:
एक तरंगणारं स्वप्न छोटसं पण पूर्ण

दुस-या खोलीत :
कोंडी ... धगधगती, अस्फ़ूट, अपरीहर्य ...

तिस-या खोलीत :
सनातन भय ।निपचित पडून राहिलेल्या अजगरासारखं जागं

मी आशेनं वावरायचो तिच्या तिन्ही खोल्यात
काळावर हात ठेवायचो ... म्हणायचो...
प्रश्न सुटतील विश्वास ठेव आपल्यावर

एक दिवस तिच्या तिस-या खोलीतला अजगर
पहिल्या खोलीतल्या स्वप्नाला गिळून बसला
त्या दिवसापासनं
तिची सगळी दारं सगळ्या खोल्या
माझ्यासाठी बंद झाल्या...

पण आता तो अजगर काय गिळत असेल हो???


कमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...