Sunday, May 09, 2010

दुवा

आज हे कोणीच नाही उरले तसे बोलायला
दूर ती गेली आता हवे मना सांगायला

ती फुलांची रास घेउन डोळ्यात या गुन्फायाची
लागले ते गंध सारे डोळ्यातुनी सांडायाला

ठेउनी गेली बरी ती जखम ही ताजी अशी
फार अवघड जन्म हां कोरडा काढायला

चुंबिले होते तिचे मी ओठ केवळ कोवले
आज माझे श्वास मजला लागती रांधायाला

ती तिची राहो सुखी येवढी करतो दुवा
मी निघालो घर माझे ध्रुवावारी बांधायला

कमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...