Tuesday, May 18, 2010

का हो ??

मला नको नको झालं की
देवाची खुप आस लागते.
मग मला आत्महत्या कराविशी किंवा
समाधी घ्याविशी वाटते


इतक्या वर्षात देवाला
आत्महत्या कराविशी वाटली असेल का हो ??


: कमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...