Tuesday, May 25, 2010

शहर

उकरून काढावसं वाटतं
सगळं शहर
आणि पहाविशी वाटतात
गुदमरलेल्या श्वासांची प्रेते ...

या शहराचा हिस्सा म्हणून स्वत:ला
आंतर्बाह्य कबूल करवूनही
मी याच शहराविरूद्ध बंड
का करू पाहतोय
कळत नाही.

हे बंड नसेलही
नाहीच मुळी;
कदाचित माझ्या आत्यावस्थ श्वासांना
त्याच्या मरणाची
चाहूल लागली असावी...

मला तयार रहायला हवं ...
गुदमरलेल्या श्वासांच्या प्रेतात
माझ्याही श्वासांचे प्रेत
सोडून द्यायला....

शहरं उभी करायला अशा श्वासांचे
बळी द्यावेच लागतात ।

:कमलेश कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...