Friday, May 21, 2010

कविता

तो पाऊस असतो ढगांची कविता
ऋतू गार हिरवा सरींची कविता
थवे पाखरांचे तरूंची कविता
इथे रोमरोमी कविता कविता

कसे अर्थ यांचे कशी संहिता ही
शब्दांप्रमाणे परी शब्द नाही
अर्थास कुठल्या कुणा भार नाही
कुणा गर्व नाही बाजार नाही

अशी का कविता मला ना स्फ़ुरावी
झरावी झरावी तरीही उरावी
असा का न अर्थ मलाही कळावा
जयांतून काही मला अर्थ यावा।

: कमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...