Tuesday, May 18, 2010

अन्नास्थेशिया

कलिंगडवाल्याने कितीही कलिंगडे विकली
तरी त्याचा एकही गड
बांधून होणार आयुष्यात...


मोलकरणीने कितीही भांडी चमकवली
तरी तिचं नशिब उजळणार नाही कधीच।


गवंड्याने जन्मभर झिजून बांधली
लाख घरे तरी तो
उपराच राहणार इथे


भूतकाळ आणि भविष्याच्या अँनास्थेशियात
वर्तमानाचा ठणक कधीच जाणवत नाही इथे...


आपण फ़क्त बातम्या वाचतो...
चोरीच्या, दरोड्याच्या , फ़सवणूकीच्या.
आणि त्यावर चर्चा करतो...


: कमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...