Saturday, May 01, 2010

रितं आकाश

ती सहज सामाउन घेते
तिच्या काळ्याभोर बुबुलात
माझ्या अस्तित्वाच
रितं आकाश

मी मोहात पडतो
तिच्या मऊ सफरचंदी गालांच्या
मला टेकवायचे असतात माझे
रखरखीत ओठ तिच्या गालांवर

ती तिचा हात माझ्या हातात
घट्ट रोवते पण
गाल दूर ठेवते माझ्या ओठांपासून ...

तिच्या काळ्याभोर बुबुलात
मला दिसत असतं
माझ्या अस्तित्वाचं रितं आकाश:कमलेश

2 comments:

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...