Monday, May 17, 2010

माझं शहर

अर्धा अर्धा श्वास घेत जगतं माझं शहर
जगता जगता रोज इथे मरतं माझं शहर


ओळखीच्या लोकांनां ठेऊन थोडं दूरं
अनोळख्याशी जरा जास्त बोलतं माझं शहर


डोळ्यांतून जेव्हा कुणी लावतं इथे जीव
स्वप्नांच्या सावल्यात न्हातं माझं शहर


हळू हळू होऊ लागतं जगणं जेव्हा खरं
माय बापाशीच खोटं वागतं माझं शहर


भिका-याच्या हातावर ठेऊन एकदा भीक
भरल्यापोटी पुन्हा मग खातं माझं शहर


मागायला येऊ नका इथे प्रेम माया
आज रोख आणि उद्या उधार माझं शहर


म्हणायला इथे काही पीढीजात नाही
वेळेला मग बरोब्बर वागतं माझं शहर


पॉझिटीव्ह बिझिटीव्ह नसेना का काही
अँटिट्यूड मात्र पॉझिटीव्ह ठेवतं माझं शहरकमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...