Friday, May 21, 2010

मी

उन्ह उन्ह म्हणते ’मी’
पाऊस पाऊस म्हणातो ’मी’
मी मी म्हणत कोणी
माझ्या आत कण्हतो मी


नदी म्हणते ’चला चला’
वारा म्हणतो ’फ़िरा फ़िरा’
नदी - वा-याचे ऎकून रोज
उगाच हा फ़रफ़टतो मी


आई म्हणते बट्ट्याबोळ
बाप म्हणतो घाला घोळ
डोक्यावरती ओळ घेऊन
गल्लीबोळ फ़िरतो मी


रोज पोटस लागते भूक
रोज जीवास लागते सुख
रोज नशिब धरते डूग
तरी उभारी धरतो मी


तिच्या पोटी माझे बाळ
माझ्या हाती त्याचा टाळ
आज काल देव जाणे
कुठला काळ जगतो मी


: कमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...