Sunday, May 16, 2010

खोल

मला लागायचं सगळंच कडक- स्ट्रोँग
इस्त्री , चहा, दारू, सिगरेट्स,,
त्या तुलनेत अँटँक
मात्र अगदीच माईल्ड आला मला

ती गेली तेव्हा गेली गुंफ़ून
माझ्या श्वासात तिच्या श्वासांची हळूवार वीण
पण तिच्या श्वासांनी केलेली जखम
तुलनेनं फ़ार खोल झाली मला.


.

:कमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...