Friday, May 14, 2010

काळजाच्या फ़ुला

जीव जिवात गं असा का गुंतला
मी शोधतोय कासावीस तुला
कुठे दिसशील काळजाच्या फ़ुला ॥ ध्रु ॥


चिंब भिजलाय पापण्यांचा झुला
नाही आवराया कुणी या वादळा
कुठे दिसशील काळजाच्या फ़ुला ॥ ध्रु ॥

कसे नशिबाचे पडले हे फ़ासे
प्रेम लाभले ना कुणास जरासे
डाव जीवघेणा साराच हा भासे
डाव मांडूयाना पुन्हा गं आपला
कुठे दिसशील काळजाच्या फ़ुला ॥ १ ॥


होतो वा-यापरी बेभान अफाट
अशी चालताना चुकतो का वाट
कंठ अचानक होतो कसा दाट
तुझ्या वाटेवर श्वास ह थांबला
कुठे दिसशील काळजाच्या फ़ुला ॥ २ ॥

ऋतू येतो तसा जातो गं निघून
सडा प्रेमाचा तो जातो गं शिंपून
घडा आठवांचा ठेवतो जपून
छंद जपण्याचा लागला गं मला

कुठे दिसशील काळजाच्या फ़ुला ॥ ३ ॥

दिस तसे आता कितीक सरले
काटे वाटेतं या तसेच राहीले
काटे पायात गं माझे मी परले
उभा रस्ता हा माझ्यासाठी खुला

कुठे दिसशील काळजाच्या फ़ुला ॥ ४ ॥

कमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...