Tuesday, May 25, 2010

ती दिसतेच

ती दिसतेच मजला या डोळ्यांत मिटल्या
छटा या तिच्या कशाच्या नि कुठल्या
कधी हासते या धुक्यांतून सा-या
कधी गुंफ़िते श्वास वा-यात सुटल्या

असा मत्त वारा तिचा श्वास होतो
मनाला कुठेही तिचा भास होतो
तिला काय होते न ठावे जराही
मी माझ्याच स्वप्नी तिचा ध्यास होतो

मी काही तरी सांगू पाहतोच तिजला
तसे शब्द वेडे हसतात मजला
ती असते पुढे त्याच साधेपणाने
मी होतो तसा फ़ार भाऊक भिजला

असे वाटते तिच साथी असावी
तिच्यासाठीची एक कविता असावी
अशा दूरच्या या प्रवासात सा-या
ती बाहूंत माझ्या रडावी हसावी


: कमलेश कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...