Monday, March 19, 2012

किंवा


जातही असू आपण एकमेकांच्या 
जवळून भर रस्त्यातून नकळत
किंवा समोरा-समोर होताना ऐनवेळी वळत असू सावकाश
किंवा अगदी स मां त र असू रस्त्याच्या कडेने

किंवा
खुपच दूर असशील सातासमुद्रापलीकडे कम्फर्ट
किंवा  
 भलत्याच वेशीवर
किंवा
हयातही नसशील. ठाऊक नाही

किंवा 
 पुढे-मागे
अगदी भेटलोच आपण
योगायोगानं, प्रयोजनानं, ओझरते, कडकडून-घट्ट.
तरी काय? काहीच नाही

यां खोल आकाशाखालच्या छतावर
मी सोडतो आहे एक एक श्वास. बस.
आणि  पुन्हा घेतो आहे भरून.
कदाचित याच वाऱ्यात वाहून आला असेल तुझा निःश्वास माझ्यासाठीचा
किंवा माझाही एखादा निःश्वास बनत असेल तुझा श्वास. काहीही

किंवा
बघत असू या क्षणी एकच तारा आकाशातला
आणि अगदी याच क्षणी तूही करत असशील हाच विचार. हो ना?

1 comment:

  1. Pahilyanda blogla bhet dili ani javlpaas sarv kavita vachnyacha praytn kela....
    aadhi ka nahi vachala ha blog asa pahila prash :(


    :
    baryach kavita vachtana dole bharun aale....khup Manachya aat kasas hoil asa lihita tumhi....

    ReplyDelete

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...