Sunday, February 07, 2016

मरून गेले झाड

मरून गेले झाड तरीही कळले नाही
कोणाचेही अश्रू तेथे ढळले नाही

गर्द सावली होती तेव्हा होती गर्दी
झडून गेल्यावरी कुणी चुकचुकले नाही

नुकते नुकते आले होते वयात ते तर
पाणी कोठे मुरते त्याला कळले नाही

वळवाचा हा पाउस घेऊन आला वारा
आज किती वर्षातून ते थरथरले नाही

नका नका हो तेच तेच ते खोड उगाळू

जुनेच आहे तेही अजुनी जळले नाही  

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...